Välkommen

Jag heter Kristina Engberg och är utbildad rid­lärare och idrotts­coach, med lång er­farenhet av hästbranschen. Detta gör att jag kan erbjuda stöd och support i ledarskapsfrågor och verksamhetsledning men även coaching i ridsport såväl som annan idrott.

Jag erbjuder:
föreläsningar: coaching, ledarskap
support: ledarskap, verksamhetsledning
coaching, enskilt eller i grupp
konsultuppdrag verksamhetsledning
uppdrag styrelsearbete
kurser/träningar

Föreläsningar

• coaching
• ledarskap
• verksamhetsledning

Jag föreläser både för större och mindre grupper.
 
 

Support/konsult

Jag har lång erfaren­het av att leda olika typer av verk­samheter och kan stötta er vid behov i ledarskapsfrågor och verksamhetsledning. Deltar och stöttar även i styrelsearbete i olika sammanhang.

Coach

Jag är diplomerad idrotts­coach och kan coacha dig i din sats­ning att bli en bättre ryttare och nå bättre resultat. Jag coachar både i grupp och enskilt.

Kurser, träningar

Jag är utbildad rid­instruktör level II och har träningar, enskilt eller i grupp.