Föreläsningar: coaching, ledarskap

Support: ledarskap, verksamhets­ledning, styrelsearbete

Coaching, enskilt eller i grupp

Konsultuppdrag verksamhetsledning m m

Styrelseuppdrag

Kurser/träningar

Föreläsningar

Jag föreläser om coach­ing, ledar­skap och verk­samhets­ledning för större eller mindre grupper inom för­enings­livet såväl som för före­tag. Kontakta mig för mer information.

Support

Jag är support och bollplank i frågor som rör verk­samhets­ledning och ledar­skap. Vid behov kan jag också gå in som konsult i en verksamhet eller delta i styrelsearbetet.

Coachning

Jag coachar i grupp eller enskilt inom såväl rid­sport som annan idrott, för den eller de som vill ha hjälp med något problem eller vill ha stött­ning att nå sina mål.

Jag är utbildad idrotts­coach och har även läst pedagogik och barn- och ungdoms­psykologi.
 
 

Konsultuppdrag

Jag kan gå in i en verksamhet som konsult och stötta vid behov och arbetar även med konsult­uppdrag inom häst­näringen med olika företagarfrågor.
 

Kurser, träningar

Jag är utbildad ridlärare, level II, på Strömsholm och har många års erfarenhet av träningar enskilt eller i grupp, kontakta mig för mer information och bokning.