Jag är en engagerad hästmänniska som brinner för ridsport. Jag har en gedigen kunskap och erfarenhet av att driva olika ridskolor. Som person är jag kreativ och ser alltid nya möjligheter och lösningar. Är duktig på att anlysera siffror och vad som gör en ridskoleverksamhet lönsam, till exempel att se möjligheter att effektivisera och skapa bra fungerande rutiner. Jag är pedagogisk och coachande vilket brukar bidra till utveckling. Jag är social och upplever att jag har talets gåva.

Min titel har ofta varit chef men jag ser mig mer som en ledare. Jag har för­mågan att se med­arbetares starka sidor och kunna hitta rätt arbets­uppgifter och ansvars­områden för varje individ. Som ledare är det viktigt att få med­arbetarna och övriga med sig från idé till genomförande.

Läs mer om min bakgrund i menyn till vänster.