Övriga meriter

Styrelseledamot
Idrottens Spel-koncernen, 2012 – Pågående
Ägs av Västsvenska Idrottsförbundet. Driver i huvudsak två stora affärsområden: Idrottens Digital Print och Idrottens Bingo. Har 300 medarbetare och omsätter 578 miljoner. Delar ut 24 miljoner till idrotten.

Styrelseledamot
Västsvenska Idrottsförbundet, 2010 – Pågående
Är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.
Distriktets siffror: 22 kommuner, 90 specialförbund, 1.800 föreningar

Styrelseledamot
SISU Idrottsutbildarna väst, 2009 – Pågående
Är idrottens eget studieförbund, som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande.
Distriktets siffror: 22 kommuner, 90 specialförbund, 1.800 föreningar

Styrelseledamot
Svenska Ridsportförbundets medlemssektion, 2015 – Pågående
Medlemssektionen verkar för att öka medlemsnyttan och antalet medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Styrgruppsordförande
KY utbildning, 2010 – Pågående
Dingle Naturbruksgymnasium, KY-utbildning för verksamhetsledare inom hästnäringen.