Yrkeserfarenhet

Verksamhetschef
Göteborgs Fältrittklubb, 2011 – 2014
Föredragande i styrelsen. Budgetansvar för en omsättning på 12 miljoner. Personalansvar för 30 anställda. 84 hästar på anläggningen varav 52 lektionshästar. 1.000 uppsittningar i veckan. Genomfört en uppskattad omorganisation av arbetsrutinerna. Hittade flera nya inkomstkällor som nu uppgår till 5 % av omsättningen. Var tävlingsledare vid stora nationella tävlingar.

Verksamhetschef
Storås Ridklubb, 2006 – 2011
Föredragande i styrelsen. Budgetansvar för en omsättning på 4 miljoner. Personalansvar för 6 anställda. 30 hästar på anläggningen varav 20 lektionshästar. 300 uppsittningar i veckan. Lyckades vända en förlust på 200.000 till en vinst på 250.000 redan första året. Sökte finansiering, projekterade samt genomförde renovering och ombyggnad av anläggningen. Utvecklade pedagogiken och aktiviteterna på ridskolan. Genomförde ett lyckat integrationsprojekt.

Ridskolechef
Nääs Ryttarförening, 1999 – 2006
Föredragande i styrelsen. Budgetansvar för en omsättning på 3 miljoner. Personalansvar för 5 anställda. 50 hästar på anläggningen varav 20 lektionshästar. 350 uppsittningar i veckan. Vände många års förluster till vinst. Blev en välmående ridskola där utveckling och investeringar var möjliga.

Ridlärare
Bulycke ridklubb, 1996 – 1999
Föredragande i styrelsen. Budgetansvar för en omsättning på 4 miljoner. Personalansvar för 7 anställda. Nystartad förening där jag var med att bygga upp och utveckla verksamheten. Elevantalet på ridskolan ökade från 120 till 450 elever. Planerade och projekterade bygget av ett ridhus.

VD/ägare
Ryttarboden, 1991 – 1996
Startade upp och drev en ridsportaffär i centrala Göteborg. Skötte inköp, försäljning och bokföring. Medverkade på stora mässor där vi sålde varor och gjorde reklam för verksamheten.

Ridlärare
Nääs Ryttarförening, 1988 – 1991
Jobbade som ungdomsledare och ridlärare. Lärde mig att leda grupper i alla åldrar.

VD/Ägare
Stall Engberg, 1982 – 1988
Startade ridskola och föreningen Gråbo Ridklubb. Födde upp hästar. Bedrev tävlingsverksamhet i hoppning, fälttävlan och dressyr. Klubben tog över driften av ridskolan och den lever kvar och har haft 30-årsjubileum.